Μεταφορά Κεντρικών Γραφείων της Europa Security

Σας ενημερώνουμε ότι τα Κεντρικά Γραφεία της Europa Security μεταφέρθηκαν στο κτίριο με διεύθυνση:

Λεωφόρο Κηφισίας 64,
15125 Μαρούσι

Απέναντι από το κτίριο του ΟΤΕ.