Πολιτική Ποιότητας

Η αποστολή και το όραμα

Αποστολή της EUROPA SECURITY είναι η ανταπόκριση στις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών της και η συνεχής Παροχή υπεύθυνων και αξιόπιστων υπηρεσιών ασφαλείας υψηλού επιπέδου εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα κερδοφορία σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο ανταγωνιστικό περιβάλλον

Όραμα της EUROPA SECURITY είναι η ανάπτυξη της δραστηριότητας μας, να συνδέεται άρρηκτα με την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των πελατών μας. Η αξιοπιστία, η υποστήριξη και η διασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, αποτελεί κύριο γνώμονα της πορείας μας στον χώρο των Εταιρειών Security.

Το όνομα της EUROPA SECURITY να είναι ταυτισμένο με την παροχή υπεύθυνων, αξιόπιστων και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα κερδοφορία σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο ανταγωνιστικό περιβάλλον, η πολιτική της εταιρείας συνίσταται στις ακόλουθες αρχές

Στόχοι μας είναι:

Διευθύνων Σύμβουλος της EUROPA SECURITY Ι.Ε.Π.Υ.Α. ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε