Πολιτική Διαχείρισης Ποιότητας

 

Αποστολή της EUROPA SECURITY είναι η ανταπόκριση στις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών της και η συνεχής Παροχή υπεύθυνων και αξιόπιστων υπηρεσιών ασφαλείας υψηλού επιπέδου εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα κερδοφορία σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο ανταγωνιστικό περιβάλλον

Όραμα της EUROPA SECURITY είναι η ανάπτυξη της δραστηριότητας μας, να συνδέεται άρρηκτα με την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των πελατών μας. Η αξιοπιστία, η υποστήριξη και η διασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, αποτελεί κύριο γνώμονα της πορείας μας στον χώρο των Εταιρειών Security.

Το όνομα της EUROPA SECURITY να είναι ταυτισμένο με την παροχή υπεύθυνων, αξιόπιστων και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα κερδοφορία σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο ανταγωνιστικό περιβάλλον, η πολιτική της εταιρείας συνίσταται στις ακόλουθες αρχές

Στόχοι μας είναι:

 • Αξιοπιστία σε όλες τις δραστηριότητες και δράσεις της εταιρίας.
 • Υψηλή ποιότητα, ανταγωνιστικότητα και διαθεσιμότητα για το σύνολο των υπηρεσιών και της υποστήριξης που προσφέρουμε στους πελάτες μας.
 • Συνέπεια και ακεραιότητα σε κάθε μας ενέργεια, συνδυασμένα με υψηλή αίσθηση ευθύνης
 • Εξασφάλιση της συνεχούς & επιτυχούς πορείας της εταιρίας στην ελληνική αγορά

Προκειμένου να επιτύχουμε τα παραπάνω, εκφράζουμε την Δέσμευση μας στις εξής αρχές:

 • την άριστη επικοινωνία και ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
 • την επιλογή εξειδικευμένων στελεχών και τη συνεχή εκπαίδευσή τους
 • την αξιοπιστία των συνεργατών και των προμηθευτών της εταιρίας και τη συνεχή παρακολούθηση και αξιολόγηση της απόδοσής τους
 • την τήρηση ποιοτικών, χρονικών και οικονομικών δεσμεύσεων
 • τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της εταιρίας
 • την συνεχή παρακολούθηση και εφαρμογή της Νομοθεσίας
 • την συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Συστήματος Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015

 

Ν. Πλευριά

Η Διευθύνων Σύμβουλος

Ν. Πλευριά