Συστήματα Ασφαλείας και CCTV στην Ρόδο

Η Εταιρεία μας μετά από πείρα 25 και πλέον ετών είναι σε θέση να προσφέρει στους πελάτες της στην Ρόδο και Κω συστήματα ασφαλείας με τις πιο δύσκολες απαιτήσεις , Διεθνών Προδιαγραφών για οποιοδήποτε χώρο ανάλογα με τις ανάγκες σας , με την Τεχνική συμβουλή και Μελέτη της Εταιρείας μας.

Όλα τα συστήματα ασφαλείας περνούν από τον Τεχνικό Έλεγχο της Εταιρείας μας και κατόπιν

διατίθενται στους πελάτες μας .

  • Συστήματα Συναγερμού για Βιομηχανίες , Κρατικά Κτίρια , Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις ,και οικίες .
  • Περιμετρικές Καλύψεις εξωτερικών χώρων με ειδικά υπόγεια καλώδια , INFRA –BEAM , ειδικά καλώδια για φράχτες για κτίρια και εγκαταστάσεις με υψηλά στάνταρ ασφάλειας
  • Έλεγχος Πρόσβασης με ACCESS CONTROL για 1 έως 200 εισόδους και προγράμματα Software αναγνώρισης
  • κάλυψης με την πλέον σύγχρονη Τεχνολογία και την Χρησιμοποίηση συστημάτων  Έξυπνης Τεχνητής Νοημοσύνης ( Neural Analytics)
  • Ένα πολύ ισχυρό εργαλείο στην υποβοήθηση των φυλάκων ασφαλείας είναι οι προηγμένοι αλγόριθμοι ανάλυσης video, γνωστοί ως Video Analytics ή ως Video Content Analysis (VCA)
  • Με τα Video Analytics δίνεται η δυνατότητα επιτήρησης μεγάλων περιοχών. Οι φύλακες είναι αδύνατο να βρίσκονται παντού ταυτόχρονα και συνήθως ανακαλύπτουν ένα πρόβλημα καθυστερημένα, όταν πια έχει γίνει η ζημιά και οι εισβολείς έχουν εξαφανιστεί.
  • Ένα σύστημα με Video Analytics μπορεί επίσης να ανιχνεύσει αν ένας άνθρωπος ή ένα αυτοκίνητο κινείται σε μια περιοχή, σε αντίθετη κατεύθυνση από την επιτρεπόμενη, προλαβαίνοντας έτσι δυσάρεστες καταστάσεις που είναι δυνατόν να δημιουργηθούν (π.χ. πρόκληση ατυχήματος). Είναι επίσης ικανό να ανιχνεύει ανθρώπους ή οχήματα που παραμένουν σε ένα χώρο μεγαλύτερο χρόνο από τον επιτρεπόμενο.