Η Europa Security θέλοντας να κάνει ένα σύστημα ακόμα πιο ασφαλές έχει οργανώσει το τμήμα Φυλάξεων .

Η Εταιρεία μας έχει την δυνατότητα κάλυψης των καταστημάτων σας με ένστολους φύλακες (με τις κατάλληλες άδειες εργασίας σε όλη την Ελλάδα .

Η Εταιρεία μας για κάθε φύλαξη καλύπτεται με ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης .

Προτεραιότητα της Εταιρείας είναι, εκτός από την πλήρη φύλαξη του χώρου, ο αποτελεσματικός έλεγχος της κίνησης, η διευκόλυνση της πρόσβασης εργαζομένων και επισκεπτών (reception duties) και η διατήρηση της ομαλής ροής σε εισόδους και εξόδους.
Οι ανάγκες του χώρου σε ασφάλεια αναλύονται εξονυχιστικά από την EUROPASECURITY και το πλάνο ασφάλειας που καταρτίζεται (ANALYSISRISK) , απαντά σε κάθε πιθανό σενάριο κινδύνου.

Το προσωπικό εκπαιδεύεται με βάση τις ανάγκες κάθε χώρου σε ασφάλεια. Πολύ σημαντική θεωρείται η εξοικείωση με το περιβάλλον, αλλά και με τις δραστηριότητες του κάθε πελάτη.

Όσον αφορά τις φυλάξεις κτιρίων, σχεδιάζουμε τον προσδιορισμό των κατάλληλων αντιμέτρων, που με την ανάλογη τεκμηρίωση θα βοηθήσει τον πελάτη να πάρει τις σωστές αποφάσεις.
Ο σχεδιασμός ενοτήτων ενός ενοποιημένου συστήματος ασφάλειας καλύπτει:

 • την περιμετρική ασφάλεια
 • τον έλεγχο εισόδων
 • τον έλεγχο εσωτερικών χώρων
 • τον επιχειρησιακό σχεδιασμό ασφάλειας (γενικότερα)
Image module
Image module
Image module
Image module

Το προσωπικό της Εταιρείας μας εκπαιδεύεται συνεχώς στα παρακάτω :

 • Αντιμετώπιση καταστάσεων σε Διαρρήξεις και ένοπλες Ληστείες και τρόπος αντιμετώπισης των επίδοξων Διαρρηκτών
 • Ανάλυση ρίσκου
 • Βασικές αρχές προσωπικής ασφάλειας
 • Συναισθηματική νοημοσύνη στο χώρο εργασίας
 • Αποφυγή συμπλοκής
 • Αναγνώριση αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών (ΑΕΜ)
 • Βασικές αρχές ελέγχου σε επιβάτες.
 • Αποφυγή ρουτίνας εν ώρα εργασίας.
 • Στρες εν ώρα εργασίας και συνέπειες αυτού
 • Ανάλυση ανθρώπινων ευαίσθητων σημείων
 • Έλεγχοι εισόδων κτιρίων Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων
 • Έλεγχοι για εκρηκτικά
 • Πρακτικές πρώτες βοήθειες μετά από έκρηξη
 • Άοπλες τεχνικές μάχης
 • Αποφυγή και πρόληψη επιθετικής συμπεριφοράς
 • Οργάνωση Ασφάλειας Κατοικίας VIP
 • Οργάνωση Ασφάλειας Χώρου Εργασίας
 • Χάραξη δρομολογίων και ευαίσθητων σημείων διαδρομής
 • Ανάλυση τρομοκρατικών χτυπημάτων (από τη σύλληψη έως εκτέλεση σχεδίου)
 • Οργάνωση ασφάλειας με βάση τους κύκλους ασφαλείας
 • Αρμοδιότητες και νομικό πλαίσιο αρμοδιότητας φυλάκων.
 • Τρόποι αντιμετώπισης πυρκαγιών και πανικού πάνω σε συγκεκριμένο σχεδιασμό και σενάρια και χρήση πυροσβεστικών μέσων.
 • Διαφύλαξη απορρήτων πληροφοριών.
 • Διαβιβάσεις και κωδικοί επικοινωνίας ασυρμάτου.
 • Χειρισμός σε σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα (Κάμερες – συστήματα ασφαλείας)
 • Έλεγχοι αποσκευών και χώρων φόρτωσης σε αεροδρόμια
 • Κατά την διάρκεια του έργου αναπτύξουμε τακτικές όπως :
 • Διαδικασίες Ανάγκης (EMERGENCY PROCEDURES)
 • Μέτρα ασφαλείας και σχεδιασμός (SECURITYMEASURESPLANNING)
 • Διαρκής Παρουσία (OMNIPRESENCE)
 • Διαχείριση Ατυχήματος (ACCIDENT MANAGEMENT)
 • Λειτουργική Ασφάλεια (OPERATION SECURITY)
 • Διαχείριση Κλειδιών (KEY MANAGEMENT)
 • Εκκένωση Ανάγκης (EMERGENCY EVACUATION)
 • Εκρηκτικοί Μηχανισμοί (EXPLOSIVE DEVICES)
 • Έλεγχος Ετοιμότητας (READINESSAUDIT)
 • Κρίση και management Κρίσης (CRISIS AND CRISIS MANAGEMENT)
 • Διαγράμματα ροής Ελέγχου Ασφαλείας τεσσάρων σημείων (SECURITYAUDITPROCESSFOURSTAGES)