Πως να κάνετε έλεγχο στο σύστημα συναγερμού σας.

Είναι ζωτικής σημασίας να κάνετε έλεγχο στο σύστημα συναγερμού σας έτσι ώστε να εξασφαλίσετε την ορθή λειτουργία του. Το ιδανικό είναι να κάνετε τους παρακάτω ελέγχους μια φορά τον μήνα.

Υπάρχουν δύο τρόποι ελέγχου:

 • Δοκιμή του συναγερμού μέσα από τον χώρο σας.
 • Δοκιμή των σημάτων συναγερμού με το Κέντρο Λήψης Σημάτων.

 

Δοκιμάζοντας τον συναγερμό μέσα στον χώρο σας.

 1. Σιγουρευτείτε ότι έχετε το σύστημα σας στην κατάσταση ‘’READY’’ χωρίς να το οπλίσετε.
 2. Ανοίξτε κάθε πόρτα και παράθυρο, ένα κάθε φορά.
 3. Κάντε έλεγχο στο πληκτρολόγιο του συναγερμού αν αναγράφτηκε η πόρτα ή το παράθυρο που ανοίξατε, θα έχει ανάψει το λαμπάκι στην συγκεκριμένη ζώνη ή θα αναφέρεται ζώνη ανοιχτή.
 4. Κλείστε το παράθυρο ή την πόρτα. Στο πληκτρολόγιο θα πρέπει η συγκεκριμένη ζώνη να έσβησε
 5. Κάντε την ίδια διαδικασία για όλες τις ζώνες.

Δοκιμή των σημάτων συναγερμού με το Κέντρο Λήψης Σημάτων.

 1. Καλέστε πρώτα το Κέντρο Λήψης Σημάτων και ενημερώστε ότι θα προβείτε σε δοκιμές έτσι ώστε να σας βάλουν σε ‘’ΤΕΣΤ’’ και για πόση ώρα θα χρειαστείτε. Σιγουρευτείτε ότι έχετε τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας.
 2. Οπλίστε το σύστημα σας κανονικά και προκαλέστε σήμα συναγερμού από οποιαδήποτε ζώνη. Αφήστε την σειρήνα του συναγερμού να ηχήσει για κάποια δευτερόλεπτα.
 3. Αφοπλίστε τον συναγερμό σας.
 4. Περιμένετε περίπου ένα λεπτό και καλέστε το Κέντρο Λήψης Σημάτων έτσι ώστε να επιβεβαιώστε ότι λήφθηκε το σήμα.
 5. Ενημερώστε το Κέντρο Λήψης Σημάτων ότι ολοκληρώσατε τις δοκιμές σας έτσι ώστε να αφαιρέσουν το σύστημα σας από το ‘’ΤΕΣΤ’’ mode.

 

Η σωστή λειτουργία του συναγερμού έχει ζωτική σημασία για την ασφάλεια του χώρου σας. Σε περίπτωση που ο συναγερμός σας υπολειτουργεί κινδυνεύετε να πέσετε θύμα κλοπής. Είτε ο συναγερμός σας είναι ασύρματος, είτε ενσύρματος πρέπει να αλλάζετε τις δυο βασικές μπαταρίες της μονάδας και της σειρήνας σας κάθε 2 χρόνια το λιγότερο. Ακόμα και οι ενσύρματοι συναγερμοί υποστηρίζονται από μπαταρίες για την σωστή λειτουργία τους σε περίπτωση πτώσης ρεύματος. Η σωστή αλλαγή τους εγγυάται ότι ο συναγερμός σας θα συνεχίσει να λειτουργεί οποιαδήποτε στιγμή.