Image module

SHORT TIME EXPERTS

 

Κάτι που πιστεύουμε ότι Πρωτοπορούμε , Λειτουργώντας με μια ΝΕΑ Υπηρεσία «Short time experts» ,  ως ένα ΕΙΔΙΚΟ κέντρο επιχειρήσεων 24/7 με την υποστήριξη της «IBDS-group»,, έχοντας υπό ανάπτυξη ένα τεχνολογικό σύστημα ΣΥΧΡΟΝΗΣ λειτουργίας, με δυνατότητα αναμετάδοσης ήχου και ΕΙΚΟΝΑΣ,  με χρονοχρέωση ή συνδρομή, αναλόγως τον ενδιαφερόμενο και το αίτημα του.

Είμαστε σε θέση να διασυνδέσουμε άμεσα μέσω των νέων Τεχνολογιών Skype , Viper και ειδικής ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ , με τους συμβούλους της ομάδας (IBDS-group) όλο το 24ωρο , που δίνει λύσεις σε ερωτήματα που απαιτούν , στηριγμένη και άμεση απάντηση σε επείγοντα επιχειρησιακά ζητήματα, οικονομικά, τεχνολογικά και νομικά με σύνταξη ειδικών μελετών και άμεσων συμβουλών με χρονοχρέωση όλο το 24ωρο .

Οι «Short time experts» εφαρμογές, κάνουν σε πρώτη φάση μία εξατομικευμένη διαγνωστική ανάλυση, αξιολογούν κλινικά την κατάσταση και την αντιμετωπίζουν ως ξεχωριστή σημαντική περίπτωση. Μια ΜΟΝΑΔΙΚΗ και ΠΡΟΤΩΠΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ.

Σε αυτόν τον “πολυμορφικό πόλεμο”, που αναφερθήκαμε ως πηγή πλούτου, με την ουσιαστική και μεταφορική έννοια, συμβαίνει το ίδιο με ότι παρατηρείται και στην εφαρμογή των κανόνων του διεθνούς δικαίου. Παραστατικά θα λέγαμε <<η  προστασία των δικαιωμάτων σου, καθορίζεται από το νόμο. Αλλά πρέπει και εσύ να έχεις τη δυνατότητα να κάνεις  χρήση των διατάξεων, που σε προστατεύουν και στα όρια του “οίκου σου”>>.

Στον κόσμο των επιχειρήσεων,  δραστηριότητες , εξελίξεις , ανάγκες, είναι περίπλοκες . Κάθε νέο βήμα ή ανταπόκριση σε ρύθμιση,   μπορεί να δημιουργήσει κρίση.  Η εξ ιδίων μέσων διαχείριση, πρέπει να  είναι αποτελεσματική. Όχι  απλά επαρκής. Τα παραδείγματα  δυσβάστακτων απωλειών, άπειρα.  Οι ανάγκες προσανατόλισαν, προς υπερ-εξειδικευμένους,  που δεν θα “σκόνταφταν”  σε μεθοδολογικά εμπόδια. Και θα δρούσαν προληπτικά.  Απαιτούνται όμως  να  διαθέτουν στρατηγική σκέψη, αποτελεσματική  επιτελική ικανότητα αλλά  και επιχειρησιακή  ευελιξία,   επί του πεδίου. Μιλάμε λοιπόν, για μια ιδιαίτερη κατηγορία επαγγελματιών, τους ειδικούς, που πρέπει να δώσουν λύση, πολλές φορές να «τετραγωνίσουν τον κύκλο», σε περιορισμένο χρόνο,λόγω επείγουσας  φύσης, του αντικειμένου και λόγω οικονομίας.  Πρόκειται για τους  «Επιτελείς της 1ης Γραμμής ή Short Time Experts».

Οι προαναφερόμενοι δεν θα μπορούσαν, βέβαια να είναι αποτελεσματικοί αν δεν ανήκαν     σε μία ” pool of brains”  αλλά “brains ,με τσαγανό”. Αυτή η “δεξαμενή”,  οπωσδήποτε  βασίζεται σε μία “πλατφόρμα αποτελεσματικής υποστήριξης”, επιτυγχανόμενης, με αυτόν τον τρόπο, μιας αμαλγαματοποίησης  ευφυίας, γνώσης, τεχνολογίας, σε σύνδεση στρατηγικού, επιτελικού και επιχειρησιακού τομέα.

Από ιστορική σκοπιά και  στο  επιχειρηματικό πλαίσιο  του Πλανήτη, δεν είναι πολλά τα χρόνια, που συγκροτήθηκαν, τα πρώτα  σχήματα  “Short Time Expertise”. Σε αυτά τα σχήματα (“πλατφόρμες”),  απευθύνονται, διάφορες νομικές  οντότητες,  προκειμένου,   να επιλύσουν δύσκολα, προβλήματα ή που δεν θέλουν π.χ. το Δ.Σ. να αναλάβει τη σχετική   ευθύνη. Συνακόλουθα από τα σχήματα, που προαναφέρθηκαν,  αποστέλλονται ειδικοί, οι οποίοι όμως  επιβάλλεται να δώσουν λύση,  πολύ πριν το κρίσιμο  χρονικό όριο, το οποίο αν ξεπεραστεί, οι επιπτώσεις θα είναι από δυσμενείς έως καταστροφικές. Οι οργανωτικές μονάδες και παράλληλα βάσεις  δηλαδή οι   “Short Time Expertise”,  αποτελούν τη στήριξη   των  “κομάντος/Short Time Experts”. Μία τέτοια “πλατφόρμα” την Intelligence Business Development Services  (IBDS-Group), με τη δική της “δεξαμενή ειδικών”,  υποστηρίζει  η  ” Europa Security Group”.

Image module

Oι  δικοί μας, ειδικοί, δρουν  μόνοι ή σε μικρή ομάδα αλλά  σε συνεχή υποστήριξη από και με την οργανωτική τους μονάδα, με χρήση νέων τεχνολογιών στα όρια, που θέτει η Noμοθεσία, οι διεθνείς συμβάσεις και οι Κανονισμοί της Ε.Ε..  Οι  νεότατες τάσεις των τεχνολογιών  cloud,  IoT , mobility στα συστήματα ασφάλειας και των εφαρμογών με την ενοποίηση όλων των λειτουργιών  (κατεύθυνση της παγκόσμιας αγοράς) βρίσκονται στην καθημερινότητά μας. Το κυριότερο  είναι οτι η ανάγκες ωθούν, προς τεχνολογικές “πατέντες” ακόμη και για ad hoc λύσεις από τους δικούς μας  “Short Time Experts”. Τις καινοτόμες αυτές λύσεις τις επιτυγχάνει όπως αναφέρθηκε η ” Europa Security Group”, που δημιουργεί πρωτοποριακά, σε ένα ραγδαία εξελισσόμενο τεχνολογικό περιβάλλον, του οποίου το μέλλον είναι αδύνατον να προβλεφθεί, όπως προαναφέραμε.

“IBDS” και  ” Europa Security Group” καλούνται    ακόμη και από  Κράτη, άλλων Ηπείρων, για θέματα οργανωτικά, σχεδιασμού, εκπαιδεύεων, οικονομικά, νομικά και για θέματα “Home Affairs” , “Culture” & “Governance” και “Organizational Security and Management”.
Ο αλγόριθμος, που ακολουθείται, έχει ως εξής. Οι ειδικοί μας,προετοιμάζονται γρήγορα  για τις συνθήκες, του τόπου συνδρομής.
Αναζητούν ταυτόχρονα  πληροφορίες (7ο σχέδιο Intelligence Operation Planning),  τις οποίες συνδυάζουν ποικιλότροπα σε άμεση επικοινωνία και χρήση νέων τεχνολογιών αμφίδρομα με  “IBDS- Group” και μέσω “Europa Security Group” και τον δικό της ” Central Station” .

Image module

Το κρισιγενές πρόβλημα καταπονείται, με “εκτέλεση επιθετικών εγχειρημάτων”  και αποσοβούνται  απώλειες. Εκτελούνται  αναθεωρήσεις σχεδίων, γίνονται διορθώσεις και θεραπείες. Επίσης και ανάλογα την περίσταση,  εκτελούνται  επαναοργανώσεις και οπωσδήποτε εκπαιδεύσεις , στα νέα  παράγωγα σχέδια, με το να κατορθώνεται ο  σχηματισμός  συνάφειας νέας γνώσης,  κατά  Schnotz.

Στη συνέχεια γίνονται   ανιχνεύσεις, “αμυντικής φύσης”  για το χρονικό διάστημα, “μετά”. Και η υποστήριξη και φροντίδα αυτού, που καταφεύγει στις υπηρεσίες μας,  είναι διαρκής και κυρίως αυτεπάγγελτα, εκ μέρους μας. Διότι για εμάς η δεοντολογία, η ποιότητα  και η δικαιοσύνη, αποτελούν τον ορίζοντα, που δεν πρέπει, να ξεπεραστεί.

Οι  «Short Time Experts»,  της “IBDS- Group” και μέσω “Europa Security Group”, δρουν όπως οι “ειδικές δυνάμεις”, στον πόλεμο , με βάση τη την αποκρυσταλλωμένη ιδέα της εμπειρίας όπως υποστηρίζει, ο Christian Nestell Bovee. Τούτο προκειμένου οι ειδικοί μας, να φέρουν σε αίσιο πέρας την εκπλήρωση ενός ειδικού σκοπού, για τον οποίο καλούνται, μέσα στο πλαίσιο της παγκοσμιοποιημένης, οικονομίας, φέρνοντας  πάντοτε αποτέλεσμα,  στο μικρότερο χρονικό διάστημα και πριν τον κρίσιμο χρόνο.

Αυτό είναι το μέλλον και η απάντηση στις σημερινές προκλήσεις.