ΑΙΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

1Συνδεθείτε ή δημιουργήστε Λογαριασμό
2Επιλέξτε Περιοχή Πελατών.
3Ανοίχτε Αίτημα Υποστηριξης 

Εάν αντιμετωπίσετε καποιο πρόβλημα,ενημερώστε μας, με την αποστολή email στο support [ @ ] europa.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΔΕΥ-ΠΑΡ 09:00 - 18:00
ΣΑΒ- 09:00-15:00

CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

Ειδικές Φυλάξεις

Η  EUROPA GROUP είναι ένα επιχειρησιακό  γκρουπ εταιρειών ειδικευμένων στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ασφάλειας βασισμένης στην υψηλή τεχνολογία και υψηλή τεχνογνωσία. Ανάλογα με τη φύση της ασφάλειας, κάθε εταιρεία του γκρουπ ενεργεί μόνη της ή ομαδικά ώστε να παρέχεται πλήρης κάλυψη κάθε είδους ασφάλειας.

Η EUROPA GROUP εκτός των εταιρειών της, έχει συμβάσεις συνεργασίας με πλήθος άλλων εξειδικευμένων στην ασφάλεια ομίλων ανά τον Κόσμο ώστε, να επιχειρεί κεραυνοβόλα και εξειδικευμένα συμβόλαια παροχής υπηρεσιών υψηλής ασφάλειας.

 

Η  EUROPA GROUP  επιχειρεί στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Αίγυπτο και στην Γερμανία .

 

ΟΙ παρεχόμενες υπηρεσίες της EUROPA GROUP  είναι:

(α) Φύλαξη χώρων υψηλού κινδύνου & παροχή υπηρεσιών υψηλής ασφάλειας.

(β) Φύλαξη ειδικών εγκαταστάσεων

(γ) Φύλαξη εταιρειών και του προσωπικού της

(δ) Φύλαξη  συγκροτημάτων (compound) και ασφάλεια κατοίκων

(ε) Διακριτική ή ορατή προστασία προσώπων

(στ) Ασφάλεια μεταφοράς προϊόντων δια ξηράς, θαλάσσης και αέρος

(ζ) Φύλαξη αποθηκευμένων προϊόντων

(η) Διεθνείς αποστολές άμεσης επέμβασης ( internationalflyingsquadmissions )

(θ) Αποστολές σε περιοχές υψηλού κινδύνου (highriskmissions )

(ιΚάλυψηστρατηγικώνυποδομών (strategic infrastructure protection).

 

Το προσωπικό των εταιρειών της EUROPA GROUP:

Το προσωπικό των εταιρειών της EUROPA GROUP είναι άριστα εκπαιδευμένο από τις Ειδικές Δυνάμεις του Στρατού, της Αστυνομίας και άλλων ειδικών δυνάμεων και είναι έμπειρο και ικανό να φέρει επιτυχώς εις πέρας ειδικές αποστολές σε οποιοδήποτε περιβάλλον ημέρα ή νύχτα.

Ανάλογα με τις ανάγκες των προσφερομένων υπηρεσιών, της αποστολής ή της άμεσης δράσης, γίνεται η σύνθεση μιας από τις κατωτέρω ομάδες:

(α) Ομάδα άμεσης επέμβασης

(β) Ομάδα αντιμετώπισης ειδικών συνθηκών

(γ) Ομάδα ειδικών φρουρών φύλαξης & παροχή υπηρεσιών υψηλής ασφάλειας.

(δ) Ομάδα ή ατομικά, ένοπλων συνοδών (armedoperators)

(ε) Ομάδα ή ατομικά οδηγών θωρακισμένων οχημάτων για την ασφάλεια VIP προσώπων (VIP'sarmoredvehicledrivers)

(στ) Ειδικές ομάδες ασφαλείας ή ατομικά με εκπαιδευμένους σκύλους ασφαλείας (SecurityDogHandlers).

 

Η κάθε επιχείρηση της EUROPA GROUP καλύπτεται:

(α) Με διαρκή και σε αληθινό χρόνο (realtime) σύνδεση των ομάδων που επιχειρούν με τα κέντρα διοίκησης και πληροφοριών οπτικά και φωνητικά

(β) Με παροχή πληροφοριών στις ομάδες που επιχειρούν μέσω ειδικών δικτύων και συχνοτήτων

(γ) Με οπτική παρακολούθηση των χώρων ( videosurveillanceservices).

(γ) Με άμεση σύνδεση μεταφραστών και ομάδων που επιχειρούν (interpreting), όπου απαιτείται

(γ)  Με Τηλε-ιατρική (telecombatmedicine) από ειδικά ιατρικά κέντρα

(δ) Με οδηγίες διαχείρισης του στόλου των οχημάτων κατά την επιχείρηση (vehiclefleetmanagement)

(ε) Με θερμικά μέσα ( thermalvision) νυκτερινών επιχειρήσεων

(στ) Με τεχνολογίες αιχμής σταθερών και φορητών συστημάτων παρατήρησης και ελέγχου

 

Εξοπλισμός και συστήματα ασφαλείας:

(α) Παρέχεται εξειδικευμένη υλικοτεχνική υποδομή τελευταίας τεχνολογίας

(β)  Ειδικά μοντέλα υψηλής τεχνολογίας

 

 

TOP