Ασφάλεια επιχειρήσεων NN στην Λάρισα

  Η EUROPA SECURITY με έδρα την Αθήνα , με ηγετική θέση στην Ελλάδα  για πάνω από 20 χρόνια, προσφέρει προστασία και ασφάλεια στα πιο νευραλγικά σημεία του της Ελλάδας .

   Η λίστα των εγκαταστάσεων όπου η EUROPA SECURITY έχει εφαρμόσει προηγμένης τεχνολογίας κυκλώματα παρακολούθησης, συνιστάται από αεροδρόμια, λιμάνια, κυβερνητικά κτίρια, βιομηχανίες, εμπορικά κέντρα, μεγάλα ξενοδοχεία κ.α.

 Η EUROPA SECURITY συμβάλλοντας σημαντικά στην Ασφάλεια επιχειρήσεων και Οικιών , τώρα ανέλαβε και την ασφάλεια της Ασφαλιστικής Εταιρείας NN στην Λάρισα , αλλά και ενός από τα μεγαλύτερα Φωτοβολταικά Πάρκα στην Λάρισα , με 24ωρη παρακολούθηση από τον Κεντρικό της Σταθμό σε Αθήνα και Καλαμάτα  

Τα συστήματα ασφαλείας που θα εφαρμοστούν θα αποτελούν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας σε ικανότητα ανάλυσης βίντεο σε άμεσο χρόνο με αποτέλεσμα είτε την αποτροπή οποιουδήποτε εγκλήματος πριν καν συμβεί, είτε την καταγραφή καθαρού υλικού που θα δίνει ξεκάθαρη εικόνα προς έρευνα και ανάλυση ύποπτων περιστατικών.