Πυρανίχνευση στην Ρόδο

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΡΟΔΟ

Με τη σωστή επιλογή και τοποθέτηση των εξαρτημάτων ενός συστήματος πυρανίχνευσης εξασφαλίζεται η αρχική σωστή λειτουργία του. Για να είναι αξιόπιστο όμως ένα σύστημα, ανεξάρτητα από το μέγεθός του, πρέπει να γίνει σωστά η εγκατάσταση αλλά και  συντηρείται και να ελέγχεται τακτικά.

Η εταιρεία μας εχει αναλάβει αρκετές μεγάλες Ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις στην Ροδο , Κω .

Συνήθως υπάρχει η πρακτική μετά την εγκατάσταση να «αφήνεται» το σύστημα να λειτουργεί μόνο μέχρις ότου δώσει κάποιο συναγερμό ή σφάλμα.

Μια επαρκής διαδικασία συντήρησης περιλαμβάνει ημερήσιους, μηνιαίους, τριμηνιαίους και ετήσιους ελέγχους που πρέπει να πραγματοποιηθούν από τον χρήστη ή τον ειδικό συντηρητή όπως περιγράφεται παρακάτω.

Ο κάθε χρήστης του συστήματος έχει εκπαιδευτεί από εξειδικευμένο τεχνικό ετσι ώστε να προβαίνει .

Μηνιαίοι έλεγχοι ,

Τριμηνιαίοι έλεγχοι

Ενεργοποιεί τουλάχιστον έναν ανιχνευτή ή ένα μπουτόν σε κάθε ζώνη και ελέγχει αν το σύστημα ελέγχου και ενδείξεων λαμβάνει και εμφανίζει το σωστό σήμα, ηχεί ο συναγερμός και λειτουργεί κάθε άλλη συσκευή προειδοποίησης ή βοηθητική.

Ελέγχει για σφάλματα σύνδεσης με όλες της συσκευές ελέγχου και ενδείξεων (π.χ. επαναληπτικούς και μιμικούς πίνακες, τηλεφωνητές).

Ελέγχει τη σωστή λειτουργία και ένδειξη των συσκευών συγκράτησης και απελευθέρωσης θυρών πυρασφαλείας.

Αν επιτρέπεται, λειτουργεί κάθε σύστημα ειδοποίησης της πυροσβεστικής υπηρεσίας ή άλλου κέντρου λήψης σημάτων.

Εκτελεί επίσης όλους τους επιπλέον ελέγχους, αν προβλέπονται από τον εγκαταστάτη,

Οποιαδήποτε έλλειψη, ελάττωμα, απαίτηση για αλλαγές θέσης ή απαίτηση για πρόσθεση εξαρτημάτων παρατηρηθεί πρέπει να καταγραφεί στο βιβλίο συμβάντων και να γίνει η απαραίτητη διορθωτική ενέργεια το συντομότερο δυνατόν.

Ετήσιοι έλεγχοι

Τουλάχιστον μια φορά κάθε χρόνο, ο χρήστης και/ή ιδιοκτήτης πρέπει να διασφαλίζει ότι κάποιος αρμόδιος/εξειδικευμένο προσωπικό:

Ελέγχει αν έχουν εκτελεστεί οι απαραίτητοι ημερήσιοι, μηνιαίοι και τριμηνιαίοι έλεγχοι.