ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΑΝΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (PPP)
Εικονικό Kουμπί Πανικού (PPP) εγκαθίσταται στον υπολογιστή των Windows πολύ εύκολα και γρήγορα.
Ενεργοποιείται από συνδυασμό πλήκτρων στο πληκτρολόγιο και στέλνει σιωπηλό συναγερμό στον κεντρικό σταθμό .
Ιδανική λύση για γραφεία , καταστήματα.
Απαραίτητη προϋπόθεση ο υπολογιστής να είναι συνδεδεμένος στο Ιντερνέτ.