Οι συνεχείς και συντονισμένες προσπάθειες της EUROPA CENTRAL STATION μέλος της EUROPA SECURITY GROUP, σε συνδυασμό με τις επενδύσεις που ήδη υλοποίησε και σε αυτές που σχεδιάζει για το μέλλον, θα συμβάλλουν καθοριστικά στην λειτουργία του κέντρου Λήψης Σημάτων

Η EUROPA CENTRAL STATION μπορεί να σας προσφέρει:

 • Την εμπειρία της, εδώ και 20 χρόνια συνεχούς παρουσίας στο χώρο, σε νέες τεχνολογίες και υπηρεσίες.
 • Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσιών προς τους συνδρομητές .
 • Ταχύτατη και άριστη εξυπηρέτηση σε όλους τους τομείς ώστε να έχουμε πάντα ευχαριστημένους συνεργάτες και συνδρομητές.
 • Άμεση υποστήριξη
Image module

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

 • Υποστήριξη όλων των προτύπων επικοινωνίας
 • Σημειακή περιγραφή ζωνών συναγερμού (contact id)
 • Υπόγειο δίκτυο από τον ΟΤΕ
 • 30 τηλεφωνικές γραμμές – κονσόλες συνδεδεμένων
 • 10 τηλεφωνικές γραμμές επικοινωνίας πελατών
 • Racks δρομολόγησης δικτύου
 • Εφεδρικές κονσόλες λήψης σημάτων
 • Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 25 KWA
 • Σύστημα αδιάλειπτης παροχής ενέργειας UPS 12 KWA & εφεδρεία 4 KWA
 • Access control στις κτιριακές εγκαταστάσεις
 • Σύστημα BLADE IBM με αυτόματη μετάπτωση για το λιγότερο δυνατό χρόνο
 • DOWNTIME
 • 4 γραμμές VDSL στα 40Μbps για την παρακολούθηση καμερών

Η Εταιρεία μέχρι και σήμερα , έχει διατηρήσει έναν αθόρυβο , σταθερό ρυθμό ανόδου στα παρεχόμενα συστήματα και υπηρεσίες φύλαξης κατέχοντας υψηλή θέση στην αγορά από απόψεως ενεργητικού , αριθμό απασχολούμενου προσωπικού.
Ο ρόλος της βαίνει κάθε χρόνο αυξανόμενος , πράγμα που πιστοποιείται από τον σημαντικό αριθμό πελατών αλλά και τα οικονομικά στοιχεία.
Η επιτυχία της εταιρείας στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα χαρακτηρίζονται από την συνέπεια , την ποιότητα , και την «μετά την πώληση υποστήριξη του συνεργάτη»

Το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό (προσωπικό ασφαλείας – τεχνικό – επιστημονικό – διοικητικό ) με υψηλό το συναίσθημα αφοσίωσης στους στόχους της Εταιρείας και την εμπειρία , τεχνογνωσία , αφοσίωση και υπευθυνότητα του , παρέχει στην Εταιρεία όλα τα απαραίτητα εφόδια για την περαιτέρω ανάπτυξη της .

Από το 2003 η Εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη με το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001.

Image module