ΑΙΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

1Συνδεθείτε ή δημιουργήστε Λογαριασμό
2Επιλέξτε Περιοχή Πελατών.
3Ανοίχτε Αίτημα Υποστηριξης 

Εάν αντιμετωπίσετε καποιο πρόβλημα,ενημερώστε μας, με την αποστολή email στο support [ @ ] europa.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΔΕΥ-ΠΑΡ 09:00 - 18:00
ΣΑΒ- 09:00-15:00

CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

Σκοπός - Όραμα

Σκοπός - Όραμα

Η Εταιρεία μέχρι και σήμερα , έχει διατηρήσει έναν αθόρυβο , σταθερό ρυθμό ανό- δου στα παρεχόμενα συστήματα και υπηρεσίες φύλαξης κατέχοντας υψηλή θέση στην αγορά από απόψεως ενεργητικού , αριθμό απασχολούμενου προσωπικού και πωλήσεων.

Ο ρόλος της βαίνει κάθε χρόνο αυξανόμενος , πράγμα που πιστοποιεί- ται από τον σημαντικό αριθμό έργων αλλά και τα οικονομικά στοιχεία. Η επιτυχία της εταιρείας στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα χαρακτηρίζονται από την συνέπεια , την ποιότητα , και την «μετά την πώληση υποστήριξη.

Το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό (προσωπικό ασφαλείας – τεχνικό - επιστημο- νικό – διοικητικό ) με υψηλό το συναίσθημα αφοσίωσης στους στόχους της Εταιρείας και την εμπειρία , τεχνογνωσία , αφοσίωση και υπευθυνότητα του , παρέχει στην Ε- ταιρεία όλα τα απαραίτητα εφόδια για την περαιτέρω ανάπτυξη της .

Όραμα

Στόχος της εταιρίας μας είναι να προσφέρει, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, υπηρεσίες και ολοκληρωμένες λύσεις υψηλού επιπέδου στον τομέα της ασφάλειας, δίνοντας πάντα έμφαση στις ανάγκες των πελατών μας. Για το σκοπό αυτό έχει δώσει βάση στην οργάνωση, στο άρτια εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό και στον σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό.

Φιλοσοφία

Βασική προτεραιότητα της εταιρείας μας είναι η ικανοποίηση των πελατών μας. Όλες μας οι δραστηριότητες έχουν ως επίκεντρο τους πελάτες μας. Είμαστε πάντα πρόθυμοι να προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, κατανοώντας σε βάθος τις ανάγκες τους και να ανταποκριθουμε στις προσδοκίες τους με αξιοπιστία.

Ανθρώπινο Δυναμικό

Στην Europa Security πιστεύουμε ότι το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί την σημαντικότερη επένδυση για την ανάπτυξη και την πρόοδό της εταιρίας μας. Για τον λόγο αυτό φροντίζουμε για την διαρκή εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού μας, με σκοπό την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας προς τους πελάτες μας.

TOP